Güzel Sanatlar Birliği
Resim Derneği

 
Nisan 2018 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantımızın sonuçlarına göre, yeni yönetim ve denetim kurullarımız, aşağıda gösterildiği şekilde oluşmuştur:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:
Nazan Akpınar - Başkan
Ayşegül Bayraktar - Sekreter
Özlem Kalkan Erenus - Sayman
Feryal Taneri - Üye
Ayşe Pınarlı - Üye

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
İrma Tuğlacı
Mahbube Akar
Pınar Akış Gürsel
Salime Kaman
Öznur Kepçe

Denetim Kurulu Asil Üyeleri:
Fehmi Bildik
Kenan Çizer Erçel
Çiğdem Soyuince

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Verjin Şabcı
Nilüfer İnaltong
Nihal Güres