Güzel Sanatlar Birliği
Resim Derneği

 
22.04.2014 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantımızın sonuçlarına göre, yeni yönetim ve denetim kurullarımız, aşağıda gösterildiği şekilde oluşmuştur:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:

Nazan Akpınar - Başkan
Ayşegül Bayraktar - Sekreter
Özlem Kalkan Erenus - Sayman
Selçuk Uçku - Üye
Salime Kaman - Üye

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Feryal Taneri
Gülhan Bayrak
Aynur Yıldırım
Nilüfer Çile
Mahbube Akar

Denetim Kurulu Asil Üyeleri:

Fehmi Bildik
Verjin Şabcı
Nilah Güres

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Kenan Çizer Erçel
İrma Tuğlacı
Çiğdem Soyuince