Güzel Sanatlar Birliği
Resim Derneği

 

 TÜRKİYE’DE KURULAN İLK RESİM DERNEĞİ
''OSMANLI RESSAMLAR CEMİYETİ''NDEN, “GÜZEL SANATLAR BİRLİĞİ” NE

Türk ressamlarının bir çatı altında birleşmesi fikri ile, Ressam Ruhi Arel'in öncülüğünde, Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âli'sinden mezun ilk Türk Ressamları tarafından 1909’da Üsküdar'da, “Osmanlı Ressamlar Cemiyeti” kurulmuş ve dönemin önemli isimlerini bünyesinde toplamıştır. Bir araya gelen bu ressamlar,  M. Ruhi Arel, Sami Yetik, Şevket Dağ, Hikmet Onat, Hoca Ali Rıza, Ahmet Ziya Akbulut gibi Türk Resim Sanatı Tarihi’nde yerini kanıtlamış  olan sanatçılardır. Ayrıca, Türk Resmi’nde “1914 Kuşağı” ya da “Çallı Kuşağı” olarak bilinen İbrahim Çallı, Avni Lifij, Namık İsmail, Nazmi Ziya Güran gibi sanatçıların katılımıyla cemiyet, önemli etkinliklere imza atmıştır. Cemiyet 1916 yılında, Türk Ressamları tarafından açılan ilk toplu sergiyi, Galatasaray Lisesi'nde, 48 sanatçının katılımıyla gerçekleştirmiştir.
Cumhuriyet döneminde, yoğunlaşan sanat etkinlikleri içinde beliren değişik sanat görüşleri ile farklı dönemlerde yurtdışından dönen sanatçıların başlattığı sanat hareketleri sonucunda, bir taraftan yeni grup ve dernekler kurulurken, geriye doğru uzanan tarihsel perspektifte, Osmanlı Ressamlar Cemiyeti de isim ve yapı değişikliklerine gitmiştir.
1921'de “Türk Ressamları Cemiyeti” olarak adını değiştiren cemiyet, 1926'da, zamanın Maarif Vekili Necati Bey ve Güzel Sanatlar Genel Müdürü Namık İsmail'in girişimleri ile merkez olarak tahsis edilen Alayköşkü’nde, resim, heykel, müzik, edebiyat, tiyatro ve mimari şubelerini içeren “Türk Sanayi- i  Nefise Birliği”ni kurmuştur.
1929'dan itibaren “Güzel Sanatlar Birliği” adı altında faaliyetlerine devam eden cemiyetin resim şubesi, 1973 yılında “Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği” adını almıştır.
1985 tarihli yeni oluşumundan bugüne, Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği’nin amacı, bu tarihi kuruluşu özveriyle yaşatmak olduğu kadar, bir çağdaşlaşma süreci kapsamında, plastik sanatların gelişmesi doğrultusunda, özgür sanatsal oluşumları desteklemektir.
Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği, 21. yüzyılda yeni bir vizyon ve yenileşen üye kadrosuyla, Türk Resim Sanatı’nda etkin bir rol üstlenmek çaba ve gayreti içindedir. Yurtiçi ve yurtdışı sanatsal ve kültürel etkinlik hedeflerinin yanısıra, kültürel miras ve kimlik konularına duyarlı bir yol izlemeyi de ana hedeflerinden biri kabul etmiştir