Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'nden Güzel Sanatlar Birliği'ne . yıl