Güzel Sanatlar Birliği
Resim Derneği

 
    Vesile Aykaç
1968 yılında Tirebolu'da doğdu. 1990 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünü bitirdi. 1991-1994 yılları arasında aynı üniversitenin Grafik Anasanat Dalı'nda yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 1995-1999 yılları arasında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Anasanat Dalı'nda sanatta yeterlik programını tamamladı. 2002 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş eğitimi Anabilim Dalı'nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Bugüne kadar 6 kişisel sergi açan ve başta devlet sergileri ve bienaller olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında karma sergilere katılan sanatçı, halen İstanbul'da sanat çalışmalarını sürdürmektedir.