Güzel Sanatlar Birliği
Resim Derneği

 
    Nurseren Yurtman