Güzel Sanatlar Birliği
Resim Derneği

 
    İrma Tuğlacı