Güzel Sanatlar Birliği
Resim Derneği

 
  Hatice Karadoğan
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü mezunudur. Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar Yüksek Lisans Programını ve aynı bölümün doktora programını tamamlamıştır. “ Matematik Görsellerin Resimle İlişkisi” adlı Yüksek Lisans Tezini, Güzel Sanatlar Bölümü Dekan Prof.Dr. Gülveli Kaya danışmanlığında yapmıştır. “Karatahtanın Tarihçesi ve Karatahtayı Sanatta Kullanan Sanatçılar ve Eserleri” adlıDoktora tezini İngilizce olarak Prof.Dr. TeymurRzayev danışmanlığında yapmıştır. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Teknik Bilimler M.Y.O Seramik Cam ve Çinicilik Bölümü mezunudur.
Resim ve heykellerinde matematik ve uzay bilimlerinden esinlenerek yaptığı soyut çalışmalar dikkat çekmektedir. Çıkış noktasını herkesin öğrenciliğinde yabancı olmadığı “Karatahta” dan almıştır. Prof.Dr. Gülveli Kaya, Prof.Dr. Zahit Büyükişleyen,Prof. Dr. Ergin İnan,Prof.Dr. Prof.Dr. Aydın Ayan, Prof.Dr. Mustafa Ata,Prof. Dr. Canan Beykal, Prof. Dr. Özdemir Altan, Prof.Kaya Özsezgin, Prof.Dr. Turan Aksoy, Prof.Dr. MarkusGraf, Prof.Dr. Ferhat Özgür gibi değerli hocaların atölyelerine ve derslerine devam etmiştir.
Sanatçının yurtiçi ve yurtdışı sanat sergilerinde ve projelerde eserleri sergilenmektedir. Ayrıca sanat yazıları ile Rh+ dergi, Dergipark, sempozyum ve çalıştaylarda da yer almaktadır.

Üyelikleri:
Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği, Tamsanat.com üyesi, Rekreasyon Derneği Üyesi, Turkishpainting üyesi, Lebriz.com üyesi, Kelimate Sanat
Sanat Mekan Zaman Sitesi, ArtAlem.com üyesi, Marjinart Galeri üyesi, Pinelo Gallery üyesi, Şeli Art Project üyesi. Saatch Galeri Online Sanatçısı, http://www.artportfolio.it/haticekaradoğan
Adres: Kadıköy-Moda
Tel: 0507 677 45 88
e-posta: haticemate@hotmail.com, haticemate@gmail.com
web: www.haticekaradogan.com