Güzel Sanatlar Birliği
Resim Derneği

 
  F.GÜLGÜN ENGİN
1959 Bursa'da doğdu,
4,5 yaşında başladığı öğrenim yaşamını, 2 lisans ve 2 yüksek lisans diplomasını alarak tamamladı.
1979 İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, M.M.Y.O. bitirdi,
1980 İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi' nde İşletme Yöneticiliği İhtisası(MBA)
1980 de tezhip ve desen çalışmalarıyla başladığı sanat çalışmalarına
1989'dan itibaren Bahattin Odabaşı Atölyesi'nde devam etti.
1992 yılında İFSAK'ta fotoğraf çalışmalarına başladı.
1994'te başladığı Marmara Üniversitesi, A.E.F. Resim-İş Eğitimi Bl.
1998'de "Üstün Başarı Belgesi" ile birincilikle bitirdi.
Aynı fakültede yaptığı Resim Yüksek Lisansı'nı 2001'de en yüksek derece ile tamamladı.
Çeşitli atölyelerde resim, desen, baskı teknikleri, grafik, karanlık oda çalışmaları yaptı. Prof.Dr. Dinçer Erimez ve Prof. Dr. Selçuk Mülayim ile Sanat tarihi ve Üslup Araştırmaları üzerine çalıştı.
"Türkiye'de 1923'ten-2000'e Sanat Eğitimi Bibliyografyası"nı hazırladı.
2002–2004 döneminde Arkitekt Dergisi Yayın Yönetmenliği ve editörlüğü yaptı.
5 kişisel, 4Uluslararası, 50’yi aşkın grup ve karma sergisine katıldı.
Özel ve tüzel koleksiyonlarda resimleri bulunmaktadır.
Marmara Grubu kurucularındandır. Güzel Sanatlar Birliği yönetim kurulunda görev almıştır.
Güzel Sanatlar Birliği, Ressamlar Derneği ve GESAM üyesidir.
"Who is Who in Turkey" de yer almaktadır.

e-mail: g.adres@yahoo.com
web: www.fgulgunengin.com